Dacă doriți să publicați la Editura Universității din Oradea, vă rugăm să completați formularul de obținere a unui ISBN.

Pentru autori

Editura Universității din Oradea își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Senatul Universității din Oradea în data de 22 Februarie 2024.

Sub egida Editurii UO se pot publica lucrări (cărți și periodice, cursuri, caiete de lucrări practice, manuale) atât în format clasic (tipărit pe suport de hârtie), cât și electronic (on-line/e-book, CD, DVD) pentru toate domeniile fundamentale existente la UO, în cadrul colecțiilor aferente sau în afara acestora.

A se vedea lista documentelor necesare pentru editarea cursurilor, lucrărilor științifice și revistelor.

Etapele publicării
PASUL 1. Înaintarea cererii de publicare și a formularelor necesare

Prezentarea spre evaluare a variantei finale a manuscrisului în format exclusiv electronic (doc., iar la nevoie și .pdf ). Editura UO recomandă un format de tehnoredactare, dar agreează și alte propuneri de format din partea autorilor. Manuscrisul trebuie să respecte regulile și cerințele tehnice minimale pentru realizarea manuscriselor electronice.

Completarea online a formularului de publicare.

Completarea, semnarea și încărcarea pe site a Declarației de originalitate de către fiecare dintre autori/coautori.

Încărcarea a două referate de recomandare din partea a două cadre universitare cu gradul minim de lector universitar/șef de lucrări sau cercetător științific gr. II.

Editura Universității din Oradea acceptă utilizarea de către autorii săi a sistemului de citare al Academiei Române și a oricărui stil de citare standardizat, agreat pentru domeniul manuscrisului și aplicat consecvent și corect pe tot cuprinsul lucrării.

PASUL 2. Evaluarea manuscrisului

Evaluarea manuscriselor propuse spre publicare se realizează în sistem peer-review, de către doi evaluatori independenți, specialiști cu recunoaștere națională și internațională în domeniul manuscrisului, în cadrul Consiliului Științific al Editurii (CSE).

Decizia finală privind publicarea volumului aparține Editurii, care va lua în considerare analiza și recomandările CSE și va comunica autorului decizia de acceptare sau nu a publicării manuscrisului.

PASUL 3. Publicarea

Dacă manuscrisul obține, în urma procesului de evaluare, minim 70 de puncte pentru fiecare dintre criteriile de recenzare, acesta intră în etapa de publicare, care cuprinde, la rândul ei, câteva stadii:

  1. Verificarea corectivă
    • Prima verificare corectivă, realizată în sistemul „Track changes", care poate dura între 5 și 90 zile, în funcție de complexitatea.
    • Transmiterea manuscrisului către autor, în vederea acceptării/respingerii modificărilor sugerate și executării fișierului final al volumului.
    • Retransmiterea manuscrisului către Editura UO, cu observațiile autorului privind rezultatele primei verificări corective. Pot exista mai multe verificări corective până la încheierea procesului.
  2. Rezervarea codului ISBN și obținerea descrierii CIP de la Biblioteca Națională.
  3. Tipărirea.
  4. Predarea către editură în termen de 15 zile de la publicare a celor 12 exemplare pentru depozitul legal.

Mai multe informații legate de procesul de publicare găsiți accesând Regulamentul de funcționare și organizare al Editurii.

În cazul primirii unor cereri din partea unor biblioteci din străinătate (membre sau nu ale WorldCat, KVK, OCLC etc.), Editura UO își asumă contactarea autorilor în vederea obținerii numărului de exemplare necesar și a acordului acestora cu privire la expedierea respectivelor publicații.

Toate publicațiile apărute sub egida Editurii UO vor avea afișată sigla editurii pe copertă, în cazul lucrărilor în format fizic, sau pe pagina de titlu, respectiv ecranul de pornire, în cazul celor electronice.