Dacă doriți să publicați la Editura Universității din Oradea, vă rugăm să completați formularul de obținere a unui ISBN.

Despre noi

Cu o experiență de aproape 30 de ani, Editura Universității din Oradea a constituit încă de la înființarea sa un spațiu de valorizare și diseminare a activității didactice și a rezultatelor de cercetare ale mediului universitar orădean, precum și ale cercetătorilor din alte centre academice din țară sau din străinătate, publicând cărți, cursuri universitare, reviste și periodice indexate în baze de date internaționale de prestigiu.

Misiune

Editura Universității din Oradea își propune să publice lucrări științifice de valoare, bine fundamentate, de actualitate și relevante pentru domeniile de cercetare vizate, care să vină atât în sprijinul studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la profilele de studiu din cadrul universității, cât și al comunităților academice și profesionale.

Prin intermediul unor acorduri și parteneriate semnate cu edituri și instituții similare din țară și străinătate, Editura Universității din Oradea se angajează să susțină la un nivel cât mai înalt publicarea și promovarea lucrărilor științifice apărute sub egida sa.

Editura Universității din Oradea acoperă toate ariile de cercetare specifice domeniilor de studii de la nivel academic.

Parteneriate

Editura UO susține excelența în cercetare și educație. În acest sens, și cu scopul de a maximiza impactul și de a crește vizibilitatea publicațiilor noastre, am demarat un proces de încheiere a unor parteneriate cu instituții de prestigiu din țară și din străinătate.

Împreună ne propunem să realizăm următoarele obiective:

 • Publicarea de cărți în cotutelă;
 • Organizarea de expoziții, târguri și lansări de carte;
 • Creșterea excelenței în cercetare.
Partenerii noștri
Consiliul Științific al Editurii Universității din Oradea
 • Facultatea de Arte
  • Conf. univ. dr. Anca Oana Spătar (anca.spatar@yahoo.com)
 • Facultatea de Construcţii şi Arhitectură
  • Prof. univ. dr. Marcela Prada (mprada@uoradea.ro)
 • Facultatea de Drept
  • Conf. univ. dr. Cristian Miheş (cristimihes@yahoo.com)
 • Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
  • Prof. univ. dr. Ianc Dorina Florina (dorina.ianc@yahoo.com)
  • Conf. univ. dr. Herman Grigore Vasile (grigoreherman@yahoo.com)
 • Facultatea de Inginerie electrică şi Tehnologia informaţiei
  • Conf. univ. dr. Liviu Moldovan (liviu@uoradea.ro)
 • Facultatea de Inginerie energetică şi Management industrial
  • Conf. univ. dr. ing. Simona Dziţac (simona.dzitac@gmail.com)
 • Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
  • Prof. univ. dr. ing. Blaga Florin-Sandu (fblaga@uoradea.ro)
 • Facultatea de Istorie, Relaţii internaţionale, Știinţe politice şi Știinţele comunicării
  • Prof. univ. dr. Gabriel Moisa (gmoisa@uoradea.ro)
  • Conf. univ. dr. Constantin Țoca (ctv_i@yahoo.com)
 • Facultatea de Litere
  • Conf. univ. dr. Crenguţa Gânscă (crenguta_g@yahoo.com)
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie
  • Prof. univ. dr. Annamaria Pallag (annamariapallag@gmail.com)
 • Facultatea de Protecția Mediului
  • Prof. univ. habil. dr. ing. Daniel Mierliţă-Pantea (dadi.mierlita@yahoo.com)
 • Facultatea de Informatică şi Ştiinţe
  • Prof. univ. dr. habil. Cupşa Diana (dcupsa@uoradea.ro)
 • Facultatea de Ştiinţe Economice
  • Conf. univ. dr. habil. Mirabela Matei (matei.mirabela@gmail.com)
 • Facultatea de Știinţe socio-umane
  • Conf. univ. dr. Mihai Ion Marian (mmarian@uoradea.ro)
 • Facultatea de Țeologie ortodoxă
  • Conf. univ. dr. Miron Erdei (prmironerdei@hotmail.com)
 • D.P.P.P.D.
  • Prof. univ. dr. Florica Orțan (florica.ortan@yahoo.com)
Comisia de referenți ai editurii pe domenii
Arte vizuale

 • Prof. univ. dr. Aurel CHIRIAC - Universitatea din Oradea, România
 • Prof. univ. dr. Ruxandra DEMETRESCU - Universitatea Naţională de Arte, România
 • Prof. univ. dr. Cornel Teodor DURGHEU - Universitatea din Oradea, România
 • Prof. univ. dr. HORVATH Gizella - Universitatea Creştină Partium Oradea
 • Prof. univ. dr. Adriana LUCACIU - Universitatea de Vest Timișoara, România
 • Prof. univ. dr. Ioan MURESAN - Universitatea de Arte şi Design Cluj Napoca, România
 • Prof. univ. dr.Ioan PANTEA - Universitatea din Oradea, România
 • Prof. univ. dr. Ioan Augustin POP - Universitatea de Vest Timișoara, România
 • Prof. univ. dr. Constantin PRUT - Universitatea de Vest Timișoara, România
 • Prof. univ. dr. Alexandra TITU - Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea București, România
 • Conf. univ. dr. Gabriela Diana GAVRILAŞ - Universitatea din Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Ramona NOVICOV - Universitatea din Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Mariana ZINŢ - Universitatea din Oradea, România
 • Lect. univ. dr. Ştefan GAIE - Universitatea din Oradea, România

Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

 • Prof. univ. dr. ing. Petre Iuliu DRAGOMIR, Universitatea Tehnică de Construcții București
 • Prof. univ. dr. ing. Ikinur OMER, Universitatea Ovidius din Constanța

D.P.P.D.

 • Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU

Filologie

 • Prof. univ. habil. dr. Tamás BÉNYEI - University of Debrecen, Hungary
 • Prof. univ. habil. dr. Florin CIOBAN - University of Oradea
 • Prof. univ. habil. dr. Karl KATSCHTHALER - Universitatea din Debrecen
 • Prof. univ. habil. dr. Gheorghe MANOLACHE - University “Lucian Blaga”, Sibiu, România
 • Prof. univ. habil. dr. Andreas SOLBACH - Johannes Gutenberg University Mainz, Germany
 • Prof. univ. habil. dr. Rudolf WINIDSCH - University of Rostock, Germany
 • Prof. univ. dr. José Antonio ÁLVAREZ - University of Alicante, Spain
 • Prof. univ. dr. Mircea ARDELEANU - University “Lucian Blaga”, Sibiu, România
 • Prof. univ. dr. Liviu COTRǍU - Partium Christian University, Oradea
 • Prof. univ. dr. Roger CRAIK - Kent State University, U.S.A.
 • Prof. univ. dr. Sylvie CRINQUAND - University of Bourgogne, France
 • Prof. univ. dr. Magda DANCIU - University of Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Erika HAMMER - University of Pécs, Hungary
 • Prof. univ. dr. Stanislav KOLÁŘ - University of Ostrava, Czech Republic
 • Prof. univ. dr. Michaela MUDURE - Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca
 • Lithuania
 • Prof. univ. dr. Dan POPESCU - Universitatea Creştină Partium/Univ. Oradea
 • Prof. univ. dr. Angeles Sirvent RAMOS -University of Alicante
 • Conf. univ. habil. dr. Levente NAGY - ELTE University, Budapest, Hungary
 • Conf. univ. dr. Marta Teixeira ANACLETO - University of Coimbra
 • Conf. univ. dr. Irena RAGAISIENE - Vytautas Magnus University, Kaunas,

Geografie

 • Prof. univ. dr. Jan Andrzej WENDT - Universitatea din Gdansk, Polonia

Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

 • Prof. univ. habil. dr. Valentin NĂVRĂPESCU, Universitatea Politehnica Bucureşti
 • Prof. univ. habil. dr. Ioan Florea HANȚILĂ, Universitatea Politehnica Bucureşti

Inginerie energetică

 • Prof. univ. dr. ing. Ştefan KILENY Universitatea Politehnica Timişoara

Istorie și studii culturale

 • Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Jerome BURIDANT - Jules Verne University of Picardy, Amiens, Franța
 • Prof. univ. dr. Dan Octavian CEPRAGA - Università degli Studi di Padova, Italia
 • Prof. univ. dr. Antonio FAUR - Universitatea din Oradea, România
 • Prof. univ. dr. Ioan Aurel POP - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Lorenzo RENZI - Università degli Studi di Padova, Italia
 • Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ - Universitatea din Oradea, România
 • Lect. univ. dr. Florin SFRENGEU - Universitatea din Oradea, România

Muzică

 • Prof. univ. dr. Gabriel BANCIU - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Octavian Lazăr COSMA - Membru corespondent al Academiei Române, România
 • Prof. univ. dr. Gabriel CROITORU - Universitatea de Muzică Bucureşti, România
 • Prof. univ. dr. Agneta MARCU - Universitatea din Oradea, România
 • Prof. univ. dr. habil. Nelida NEDELCUȚ - Academia Naţională de Muzică Cluj Napoca
 • Prof. univ. dr. Octavian NEMESCU - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, România
 • Prof. univ. dr. Adrian POP - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Eduard TERÉNYI - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca, România
 • Conf. univ. dr. Elisabeta JÁMBOR - Universitatea din Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Vasile JUCAN - Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca, România
 • Conf. univ. dr. Horia MAXIM - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti
 • Conf. univ. dr. Zorica-Maria PITIC - Universitatea din Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Mirela ŢÂRC-MERCEAN - Universitatea din Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Carmen VASILE - Universitatea din Oradea, România

Științe economice

 • Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU - Academia de Studii Economice din București

Științe politice și Relații internaționale și Studii Europene

 • Prof. univ. dr. Radu Carp, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Gabriela Ciot, UBB Cluj-Napoca

Științe sociale și economice

 • Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Prof. univ. dr. Gheorghiță NISTOR, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
 • Prof. univ. dr. Georgeta PÂNIȘOARĂ, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Conf. univ. dr. BODOGAI Simona, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane
 • Lect. univ. dr. Dragoș DĂRĂBĂNEANU, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane
 • Lect. univ. dr. Raluca RĂCĂȘAN, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane

Textile - Pielărie

 • Conf. univ. dr. ing. Savin Dorin IONESI - Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Teologie

 • Pr. prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca
 • Pr. Prof. dr. Nicu DUMITRAŞCU - Universitatea din Oradea, România
 • Pr. Prof. dr. Marius ȚEPELEA - Universitatea din Oradea, România
 • Conf. univ. dr. Carmen Maria BOLOCAN - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România
 • Pr. Lect. univ. dr. Emil CIOARĂ - Universitatea din Oradea, România

Zootehnie

 • Prof. univ. habil. dr. ing. Lavinia Ştef Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, Universitatea de Ştiinţele Vieţii -Regele Mihai I din Timişoara