Dacă doriți să publicați la Editura Universității din Oradea, vă rugăm să completați formularul de obținere a unui ISBN.

Apariții recente
PUBLICĂ CU NOI

Editura Universității din Oradea își propune să publice lucrări științifice de valoare, bine fundamentate, de actualitate și relevante pentru domeniile de cercetare vizate, care să vină atât în sprijinul studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la profilele de studiu din cadrul universității, cât și al comunităților academice și profesionale.

Prin intermediul unor acorduri și parteneriate semnate cu edituri și instituții similare din țară și străinătate, Editura Universității din Oradea se angajează să susțină la un nivel cât mai înalt publicarea și promovarea lucrărilor științifice apărute sub egida sa.

Procesul de publicare este împărțit în trei etape, prezentate în detaliu într-o pagină dedicată. În întregul proces, echipa editurii îți va sta alături.

Vezi detalii